Anders verantwoorden - de werkplaten

Wat is je alternatief?

We hebben misschien last van hoe de verantwoording nu is geregeld. Maar hebben we zelf een professioneel alternatief? Hoe zou jij aannemelijk maken dat je goed met maatschappelijke middelen omgaat? Dat mensen krijgen waar ze recht op hebben? En dat wat je doet ook doeltreffend gebeurt?

Indicatoren

Het woord 'indicatoren' is eigenlijk best een mooi woord: wat geeft jou nu werkelijk een indicatie over hoe het gaat? Nu hebben we vaak vooral technische indicatoren zoals doorlooptijden, aantallen en tevredenheid. Als je nu de bedoeling werkelijk centraal zet: op welke indicatoren kom je dan? Welke zeggen iets over het resultaat en welke over het inzetten van het professionele kompas?

Welke verantwoording vraagt een zinvolle omweg?

Ok, je moet hiervoor wel al gewerkt hebben aan het werkpakket 'Een zinvolle omweg'. Maar de koppeling daartussen is heel interessant. Want we hebben nu de verantwoording vaak gericht op het aantal keer dat een bestaande oplossing is toegepast en de rechtmatigheid daarvan. Maar hoe zouden we ons verantwoorden over de wijze waarop we (1) de werkelijke opgave centraal blijven zetten? Hoe we (2) recht doen aan de sleutelprincipes? En hoe we (3) steeds weer ons optimale aangrijpingspunt opzoeken? En van daaruit de vormen juist slim weten in te zetten...