Werkpakket 16 - Een ander houvast

Hoe dichten we het gat tussen de visie en de praktijk? Iedere organisatie worstelt daarmee. Er zijn maar weinig mensen die bij een dilemma het meerjarenbeleidsplan er eens bij pakken. En misschien zou je dat ook niet moeten willen. Maar als je wilt inspelen op steeds wisselende omstandigheden dan is het noodzakelijk het kompas in de praktijk goed te richten. Dit werkpakket bestaat uit:

    Hieronder vind je op volgorde van boven naar beneden: 
    • Het animatiefilmpje:Een ander houvast
    • Vier werkplaten om samen de verdieping in te zoeken
    • Tien denk- en doekaartjes om zelf mee aan de slag te gaan

Animatiefilmpje

Wachtwoord: HxtU72d 

Elders afspelen: https://vimeo.com/914414516

Werkplaten

Van mooie woorden naar gedrag

Hoe zou het zijn om ons in de keuzes die we maken echt te laten leiden door onze visie op goed werk? Alsof het een soort tatoeage is die weergeeft hoe we in het leven willen staan. Maar welke woorden komen dan naar voren? Van wie zijn die? En hoe helpen die keuzes echt op een andere manier te maken?

De bedoeling voelen

De bedoeling van de organisatie is vastgelegd in de statuten. Maar welke verhalen kun je elkaar vertellen om de bedoeling en de visie van de organisatie ook echt te voelen?

Een begin van het kompas

Als we meer vanuit de bedoeling willen werken, wat zouden we meer moeten doen? Wat zouden we minder moeten doen en wat betekent dat voor mijn eigen handelen?

Een kapstok voor een goed verhaal

Een ander houvast moet gaan 'leven' om ook echt een houvast te zijn. Het vinden van goede verhalen is een mooie manier om de bedoeling tot leven te brengen. Kun je met elkaar eens wat verhalen delen langs deze opzet?

Voorbeeld en kompas

De kunst van een ander houvast is de wisselwerking tussen voorbeelden en visie. Uit de praktijkdilemma's komen de ingrediënten om samen een kompas mee te bouwen en dat kompas heeft andersom weer invloed op hoe de dilemma's worden aangevlogen. Kun je eens oefenen met deze wederzijdse beïnvloeding?

Denk- en doekaartjes