Een professioneel antwoord - denk- en doekaartjes

Een set denk- en doekaarten

Hierbij een set aan kaartjes om elkaar mee aan het denken of aan het werk te zetten. Iedere kaart afzonderlijk is al best een flinke vraag die even mag doorwerken. Geef je mensen zelf de kaart? Of kunnen ze juist kiezen? Komen ze in de whatsapp-groep of print je ze uit? En (hoe) wil je het onderling bespreken?