Werkpakket 8 - Hoort het? of helpt het?

We komen elke dag een aantal keer op een splitsing: doen we dit omdat het hoort? Of doen we dit omdat het helpt? Dat is de eenvoudige basisgedachte van dit werkpakket en daarmee is het een snel en toegankelijk werkpakket. Maar hoe makkelijk het zinnetje ook lijkt - er zit nog een hele wereld achter...

    Hieronder vind je op volgorde van boven naar beneden: 
    • Het animatiefilmpje: Hoort het? of helpt het?
    • Vier werkplaten om samen de verdieping in te zoeken
    • Tien denk- en doekaartjes om zelf mee aan de slag te gaan


Animatiefilmpje

Elders afspelen: https://vimeo.com/914408885

Werkplaten

Hoort het of helpt het?

Soms zijn er dingen die misschien wel 'horen' maar niet 'helpen' en soms zijn er juist dingen die niet 'horen', maar juist wel 'helpen'. Laat je het bij die constatering? Of ga je er mee aan het werk...

Check je agenda voor één week!

Hoort het of helpt het is een praktisch zinnetje, dus goed om de praktijk er maar direct bij te halen. Loop eens door je agenda van deze week heen. Welke taken zie jij die vooral 'horen'? En welke 'helpen' juist heel sterk? Hoe is de balans?

Voorbeelden

Leuk als start na het filmpje: waar moet je aan denken bij dingen die je doet omdat ze 'horen' of juist 'helpen'? Leuk om eens onderling te vergelijken!

Rechtsaf!

Het klinkt zo gemakkelijk: gewoon rechtsaf! Maar als je alle aanwijzingen uit het filmpje meeneemt dan vraagt het toch ook wel een flinke portie professionaliteit om dat op een goede manier te doen...

Denk- en doekaartjes