Verandertoolkit Verder met de bedoeling

We willen een zekere mate van ruimte om daar een eigen invulling aan te kunnen geven. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de ruimte niet te groot of te klein is? En dat er binnen die ruimte dan ook wel op een passende wijze verantwoordelijkheid wordt gegeven aan die ruimte.

We kunnen dan samen spelen met een aantal schuifjes. Uit de toolkit Verder met de bedoeling vind je hieronder het werkpakket dat daar wat handreikingen voor biedt. 

Werkpakket: Ruimte geven zonder grip te verliezen

Iedere organisatie worstelt met de balans tussen ruimte en controle. Maar in een goede sturing gaan ze als vanzelf hand in hand. Hoe gaan jullie daar mee om? In dit filmpje vijf schuifjes om de ruimte mee af te bakenen, met een aantal concrete handvatten en waarschuwingen. Steeds als wij in de praktijk een casus vinden waar het vast loopt en de energie uit loopt, is dit het filmpje dat wij gebruiken om te laten zien hoe dichtbij het alternatief is.