Werken vanuit de bedoeling - de werkplaten

Waar het (niet) klopt 

Enerzijds is het goed soms met elkaar even goed te benoemen in welke voorbeelden het 'niet' klopt en daar dan ook direct een actie aan te verbinden. 

Anderzijds is het vaak veel gaver om voorbeelden uit te wisselen van waar je juist echt voor de bedoeling bent gaan staan. En ook daarbij de vraag wat er nodig is om dat meer te doen. 

Welke voorbeelden zie jij?

In deze verkenning van de cirkels verken je met elkaar rondom een aantal voorbeelden hoe de bedoeling, leefwereld en systeemwereld met elkaar samenhangen. 

Sterke verhalen

Jaa! Sterke verhalen delen bij het kampvuur! Welke verhalen laten zien hoe wij als organisatie willen zijn? Echte verhalen, fantasieverhalen, het verhaal van de oprichter, de naam, die ene collega, of juist iets dat je zelf hebt meegemaakt.

In een ander jasje

De vraag 'wat is ook al weer de bedoeling' werkt in het begin erg goed, maar als deze te vaak gesteld wordt wekt het eerder irritatie op. Gelukkig gaat het natuurlijk niet om het woord zelf. Welke manieren kun je bedenken om het gesprek toch over de bedoeling te laten gaan?

Wat gaan we uit de weg

Binnen organisaties hebben we sterk de neiging om spannende vragen om te zetten in systematische oplossingen. Deze oplossingen worden snel een doel op zich waar we met elkaar over praten, maar het spannende vraagstuk erachter raakt op de achtergrond. Welk gesprek gaan we uit de weg? En welk instrument verhult dat?