Werkpakket: Anders verantwoorden

In het werken vanuit de bedoeling laten we ons boven alles leiden door een professioneel kompas: wat vraagt de situatie in het hier en nu aan professioneel handelen? De besturing vraagt om een cultuur van verantwoordelijkheid waarin iedereen steeds terug gaat naar dat professionele kompas. De verantwoording zou dus ook terug moeten slaan op de vraag hoe dat professionele kompas wordt ingezet. Maar in de meeste organisaties wordt in de verantwoording niet het professioneel handelen centraal gezet, maar de resultaten. Dat lijkt aantrekkelijk, maar is dat niet. Zeker omdat daardoor mensen worden weggetrokken van het professionele handelen. Hoe kunnen we ons verantwoorden vanuit de bedoeling?

Dit werkpakket bestaat uit:

 • 1 animatiefilmpje en bijbehorend artikel
 • 3 werkplaten
 • 10 denk- en doekaartjes
 • 1 kaartje voor op de muur


Animatiefilmpje

Elders afspelen: https://vimeo.com/476246005

Artikel

Artikel van Wouter Hart 'Anders Verantwoorden, als regels en aantallen het werkelijke verhaal niet vertellen.'

Werkplaten

Bij dit animatiefilmpje horen 3 werkplaten:

 • Indicatoren
 • Wat is je alternatief?
 • Welke verantwoording vraagt 'Een zinvolle omweg'?

Denk- en doekaartjes

Hierbij een set aan denk- en doekaartjes om elkaar mee te prikkelen. Zowel online als offline, soms alleen en soms voor samen. Download de kaartjes in één document (bijvoorbeeld om ze uit te printen), of kies er een paar losse uit om rond te mailen of toe te voegen in een app-groep.

 • Aannemelijk maken
 • Geld goed besteed
 • Jouw eigen hartslag
 • Jouw optimale hartslag
 • Kwaliteit komt naar je toe
 • Leren van resultaten
 • Verhaal van het hart
 • Verhaal van resultaatsturing
 • Wanneer is het lastig?
 • Wat leidt jou af?