Boeken en publicaties

€ 29,50

Nieuw - De oplossingenmachine 

Waar onze andere boeken veelal gaan over wat 'er' in organisaties gebeurt, gaat de oplossingenmachine veel directer over jou en mij - en welk gedrag wij bij elkaar uitlokken. Aan de hand van veel kleine voorbeeldjes van thuis laten we zien hoe we heel precies creëren wat we eigenlijk niet willen... (Meer informatie op www.deoplossingenmachine.nl)
€ 35,95

Verdraaide organisaties 

Deze bestseller beschrijft de grondgedachte achter het werken vanuit de bedoeling en werd reeds meer dan 65.000 keer verkocht. Het boek gaat over de zoektocht naar hoe systemen en mensen zich tot elkaar verhouden en wat dat betekent voor het slim benutten van de kracht van allebei. In het vinden van de juiste balans blijkt ‘de bedoeling’ een even praktische als noodzakelijke sleutel te zijn. Op weg, in veranderende tijden.

VOORMALIG #1 op managementboek.nl 

€ 32,50

Anders Vasthouden

Anders Vasthouden is het vervolg op Verdraaide organisaties en werd al meer dan 35.000 gekocht. Het is ook zonder probleem te lezen zonder eerst Verdraaide organisaties te lezen en Anders Vasthouden is onze favoriet, omdat het meer handelingsperspectief heeft. 9 sleutels die ieder op zichzelf een ingang zijn en gewoon erg leuk om te lezen vanwege de vele voorbeelden. 

VOORMALIG #1 op managementboek.nl 

€ 34,95

Ontmanagen voor managers

Zoals de subtitel al aangeeft is Ontmanagen voor managers een boek dat je leert niet vanuit je eigen rol de oplossing aan te dragen, maar het oplossend vermogen rondom jezelf te versterken. Met steeds weer als mindset jezelf overbodig te maken, zodat de wereld om je heen duurzaam verandert. 

Publicaties

Artikel over zelfsturende teams

Dit artikel won de prijs voor artikel van het jaar 2015 van de Raad voor OrganisatieAdviseurs. Het gaat in op de gedachte achter zelfsturing en beschrijft hoe zelfsturing als vorm vaak precies verkeerd wordt ingevoerd. Het is dan een structuurwijziging die meer schade doet dan oplost, omdat de manier van denken erachter nog niet veranderd is. Hoe kun je zelfsturing nu wél succesvol gebruiken in je organisatie? En hoe kun je die manier van denken zelfs benutten mét leidinggevenden? Download het artikel en lees de zes handreikingen voor het succesvol werken met zelforganiserende teams. 
Je gegevens zijn 100% veilig

Artikel over Anders verantwoorden

Anders Vasthouden vraagt ook om Anders Verantwoorden. We vragen professionals om niet blind regels uit te voeren, maar om zelf verantwoordelijkheid te nemen en tot professionele antwoorden te komen. Dan moeten we in de verantwoording dus ook niet vragen óf professionals zich aan regels en aantallen houden, maar hóe ze regels toepassen en aantallen bepalen. Een kleine omslag in het denken die grote consequenties heeft voor het hele 'verantwoordingsspel'.
Je gevens zijn 100% veilig