Over ons

Wouter Hart

Wouter studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming en kwam daarna als trainee terecht bij het Europese Centrum voor Dienstbaar Leiderschap. Op zijn 25e doceerde hij daarover aan de Universiteit Utrecht en werkte hij als organisatieadviseur voor verschillende organisaties. Met 27 jaar schreef hij 'Leiders van vandaag - lessen voor morgen' dat genomineerd werd als managementboek van het jaar. Sinds het verschijnen van Verdraaide organisaties (2012), Anders Vasthouden (2017) en De oplossingenmachine (2023) heeft hij vooral vele lezingen gegeven. 

Thom Verheggen

Thom is opgeleid en begonnen als industrieel ontwerper. Later gaf hij in verschillende organisaties leiding aan vernieuwing in vele vormen. Op zoek naar het 'slimste bedrijf van Nederland' zag hij wat bijzondere bedrijven bijzonder maakt, legde dat naast zijn eigen ervaring en schreef daarover het boek  'Ontmanagen voor managers'. In 2017 werkte hij mee aan 'Anders Vasthouden' en gaf sinds het verschijnen van deze boeken vele lezingen en trainingen rondom het werken vanuit de bedoeling en begeleidt hij organisaties bij het verandertraject. In 2023 schreef hij met Wouter het boek De oplossingenmachine.

Onze bedoeling

Een maatschappij waarin steeds meer vanuit de bedoeling gedacht, gewerkt en georganiseerd wordt. Zodat leerlingen, patiënten, bewoners en inwoners echt het startpunt zijn van het denken en professionals de ruimte, steun én verantwoordelijkheid voelen om daarin echt te doen wat nodig is. Inclusief de haalbaarheid, betaalbaarheid en rechtmatigheid die daar dan natuurlijk bij horen. 

Dat is onze bedoeling. Daar willen wij aan bijdragen.


Hoe

Met onze boeken en lezingen hebben we de laatste jaren enorm veel mensen en organisaties kunnen bereiken. Het werken vanuit de bedoeling klinkt inmiddels volop in vele organisaties en dat is hartstikke mooi. Met verdermetdebedoeling.nl willen we de volgende stap zetten. En organisaties hulpmaterialen bieden om het werken vanuit de bedoeling ook echt handen en voeten te geven in de praktijk. We komen nog op te veel plekken waar wel volop wordt gesproken over de 'klant centraal' en 'eigenaarschap laag beleggen' maar er in de praktijk nog steeds op de oude wijze gedacht, gestuurd en gewerkt wordt. Het werken vanuit de bedoeling vraagt een andere manier van denken en een andere manier van doen en daar is meer voor nodig dan mooie woorden op papier. Dat kan een hele leuke en rijke zoektocht zijn, maar die vraagt wel aandacht en tijd - en wellicht een beetje hulp. 

 Leren doe je ín de praktijk. Door elkaar continu te prikkelen vanuit een zelfde consistente verhaallijn, elkaar uit te nodigen daar samen mee te  experimenteren en daar de inzichten uit de delen. Daar kunnen heel goed inspiratiemomenten aan toegevoegd worden die mensen juist weg halen uit de praktijk, maar die dagen gaan op zichzelf het verschil niet maken. Daar is wat extra's voor nodig.


Onze diensten

Boeken

Waar het allemaal begon... Onze boeken rondom het werken vanuit de bedoeling.

Lezingen

Momenten van gezamenlijke inspiratie op het goede moment

Verandertoolkit

Werkmateriaal om de vertaalslag naar de praktijk te kunnen maken.