Leernetwerk

Hoe zou het zijn om een jaar lang door ons meegenomen te worden in allerlei elementen van het werken vanuit de bedoeling? Via webinars, vragenuurtjes, werkopdrachten en ander passend materiaal dat je direct kan helpen bij je eerstvolgende mail, of eerstvolgende vergadering? 

Je krijgt daarbij toegang tot onze online tool waarin je met de anderen uit het leernetwerk om mooie voorbeelden uit te wisselen en inzichten te delen en waar je al direct een hoop materiaal vindt om mee aan de slag te gaan. 

De kosten voor deelname aan ons leernetwerk bedragen 600 euro per jaar (vrijgesteld van BTW). Wanneer je dat wilt - en zodra er voldoende animo is - kun je ook kiezen deel te nemen aan een eigen vaste leerkring om de webinars, leeropdrachten en je eigen praktijk mee te verdiepen. 

Hoe het werkt

Ons ritme, jouw leerproces

Iedere paar maanden zetten wij één van de thema's uit onze boeken centraal. Hoe verklein je het gat tussen visie en praktijk? Hoe ga je om met regels? Hoe kun je ruimte geven zonder grip te verliezen? Hoe start het denken echt bij de leerling, patiënt, bewoner of klant? Et cetera. En daarin kun jij je gewoon lekker laten inspireren, of juist intensief met de bijbehorende werkmaterialen aan de gang gaan. Alleen of samen. Wat bij jouw ritme en bij jouw leerstijl past.


Ieder blok begint met een webinar of fysieke bijeenkomst over het thema. Al of niet met een gastspreker naast Wouter en Thom. Je krijgt vervolgens regelmatig een werkopdracht, inspiratieprikkel of reflectievraag om mee aan de gang te gaan. Bekijk de infographic voor een overzicht met te reserveren data voor de komende 12 maanden. Ieder kwartaal is er een nieuw instapmoment. 

Aan de slag met gelijkgestemden

 

Je kunt je individueel aansluiten en zelf aan de slag gaan met het materiaal. Je kunt er ook voor kiezen om deel te nemen aan een leerkring. Dit kunnen voor jou totaal onbekenden zijn, maar je kunt ook instappen met je eigen leergroep - met bijvoorbeeld gelijkgestemden vanuit je eigen organisatie. Zodat jullie samen het werken vanuit de bedoeling extra kunnen verdiepen en aanjagen in je eigen werkomgeving. 


Het leermateriaal bieden we aan op ons online leerplatform 'The huddle'. Daar ontstaat ook de mogelijkheid om leernetwerken te vormen met vakgenoten,  branchegenoten of juist met mensen uit je regio. Om tips en tools mee uit te wisselen, om mooie voorbeelden mee te delen, of soms ook gewoon samen dingen aan te pakken die niet goed functioneren. 


Deelnemers zijn vaak leidinggevenden, beleidsmakers en adviseurs vanuit gemeenten, onderwijs, zorg, ministeries en andere maatschappelijke organisaties. We verwachten dat je bij de start ten minste het boek Anders Vasthouden goed gelezen hebt en verwelkomen je uiteraard graag met een open en zoekende houding.

Om het leernetwerk zo betaalbaar mogelijk te houden, hebben we ons ingeschreven bij het CRKBO. Dit betekent dat we geregistreerd staan als beroepsopleider en onze opleidingsactiviteiten vrij van BTW kunnen aanbieden. Onze algemene voorwaarden zijn links onderaan te lezen in de 'footer' van onze website.